Fri for skimmel ApS - Midtager 26 A 2 TH - 2605 - Brøndby - Tlf. 60 12 99 06
Mail : mail@friforskimmel.dk - CVR. Nr. 37 23 27 42
Bank : Nykredit Reg. Nr. 5474 Konto nr. 000 09 34 239